Aktuellt - News
Johan-Magnus Sjöberg tonsättare & organsit

Har just färdigställt kompositionen ”In Pace” beställd av Musik i Syd till Ensemble Mare Balticum till viket verket också är tillägnat. Verket är en tonsättning av psaltarpsalmer. Stycke är komponerat med anledning av firandet av Martin Luthers reformation 1517. Vidare arbetar jag med ”Luther-psalmen” för kör, slagverk och orgel, beställt av Heidelberg Studentenkantorei. Verket kommer få sitt uruppförande 8 juli i Freiburg och ett andra framförande den 9 juli i Heidelberg, dirigent Christoph Andreas Schäfer. Sammakör och dirigent, kommer tillsammans med solister och en kammarorkester, framföra mitt Requiem till text av Sigbritt Ernald i Freiburg den 25.11 och dagen därpå, 26.11 i Heidelberg.

 

En kantat till texter av biskopen i Lund mellan 1638-1679, Peder Winstrup, 1605-1679, är också under arbete. Verket komponeras för två solister, kör och liten kammarensemble. Texterna är översatta till svenska av Fil. Dr. Cajsa Sjöberg, i Lund. Verket kommer att uruppföras 8 oktober i Lunds Allhelgonakyrka av Malmö Musikhögskolas Kammarkör, solister och musiker från samma institution ledda av Mats Paulsson.

 

Mitt nästa stora projekt på gång, en kyrkoopera med Katharina von Bora i huvudrollen. Denna spännande kvinna, som var gift med Martin Luther, kommer att belysas i operan. För librettot svarar Ylva Eggehorn. Uruppförande 12 november. Bland solisterna märks Katarina Lundborg, Andreas Landin, Joachim Saxenborn. Medverkar gör också Saxenborn Singers och en kammarensemble. För regin står Ola Citron.

 

Arbetet med Oratoriet ”Anrop i vår tid” till texter av Kerstin Hesslefors Persson är klart. Verket, komponerat för sopran-, mezzosopran- och barytonsolo, blandadkör, barnkör, orkester och dansare, kommer att uruppföras i november 2017.

 

Övriga projekt under kommande säsong är arbetet med reformationskonserter. Under 2016 framförde vi verk av tonsättare från 15-1700-talet och under 2017 nutida tonsättare. De flesta av dessa konserter framförs Allhelgona Motettkör tillsammans med solister, barockensemble och kammarensemble under min ledning. I maj ger Allhelgona Motettkör under min ledning konserter i Merserburg och Halle med anledning av reformationsfirandet.

 

---------------------

 

I have recently finished the opus ”In Pace”, commissioned by Musik i Syd for and dedicated to Ensembke Mare Balticum. The composition is a collection of texts from the Psalm set to music, and is written on account of the commemoration of Martin Luther’s reformation in 1517. I am also working on The Luther Hymn, for choir, percussion and organ, commissioned by Heidelberg Studentkantorei. The hymn will be premiered on the 8th of July in Freiburg, and a second performance on the 9th of July in Heidelberg, conducted by Christoph Andreas Schäfer on both occasions. The same choir and conductor will also be performing my Requiem with lyrics by Sigbritt Ernald in Freiburg on the 25th of November and in Heidelberg on the 26th of November with soloists and a chamber orchestra.

 

A cantata is also during work, with lyrics by Peder Winstrup (1605-1679) who served as the bishop of Lund between 1638 and 1679. The piece is being composed for two soloists, choir and a small chamber ensemble. The lyrics have been translated from Latin to Swedish by Ph.D. Cajsa Sjöberg from Lund University. The cantata will be premiered on the 8th of October in Lunds Allhelgonakyrka by the Chamber choir, soloists and musicians from the Malmö Academy of Music, led by Mats Paulsson.

 

My next big project is a church opera with Katharina von Bora, the captivating wife of Martin Luther, in the leading part. The libretto is authored by Ylva Eggerhorn. The opera will be premiered on November 12th 2017 with Katarina Lundborg, Anders Landing and Joachim Saxenborn among the soloists, Saxenborn Singers and a chamber ensemble. Ola Citron will be directing the opera.

 

The oratorium “Anrop i vår tid” (”A Call in Our Time) with lyrics by Kerstin Hesslefors Persson, has been finalized. The piece, composed for soprano, mezzosoprano and baryton solo, mixed choir, children’s choir, orchestra and dancers will be premiered in November 2017.

 

Among other projects during the coming season, you will find this year’s reformation concerts. During 2016 we performed music by 16th, 17th and 18th century composers, and during 2017 we will perform music by contemporary composers. Most of these concerts will conducted by me and performed by Allhelgona Motettkör with soloists, baroque ensemble and chamber ensemble. During the month of May, I will be giving concerts with Allhelgona Motettkör in Merserburg and Halle, Germany, on account of the commemoration of the reformation.

 

Copyright © All Rights Reserved